1 czerwca 2007r.

 Dlaczego należy poznawać język naszych Ojców?

   Wybrane myśli polskich poetów i pisarzy

 Mikołaj Rej ( 1505 – 1569) -   “ Zwierzyniec”

     “ A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

              iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”                                                

 Julian Ursyn Niemcewicz ( 1757- 1841) – “ Wyrok Jowisza”

 Przez wspólny język z narody obcemi

Zgaśnie miłość swojej ziemi.

Oddzielność mowy i szat, i zwyczajów,

Te jedne czynią niepodległość krajów;

Gdy wszystkie ludy w jednym staną rzędzie,

Nikt ojczyzny mieć nie będzie.

 Franciszek Ksawery Dmochowski ( 1762 – 1808) – “ Do Stanisława Augusta”                                                                            

A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą.

Czytać dawne języki i obce rozumieć

Dobrze jest, lecz ojczysty trzeba umieć.

Chociaż myślisz wysoko, łatwym piszesz piórem,

Bez języka nie możesz być dobrym autorem.  

 

Cyprian Godebski ( 1765 –1809 ) – “ Na odjazd Juliana Niemcewicza”

 Nie uwłaczam ja obcych języków potrzebie,

Ale obcy dla obcych, swój miejmy dla siebie.

 

Jan  Kamiński ( 1777 – 1855) – “ Do młodzieży polskiej”

 Ucz się ojców twych języka,

On myśl każdą wydać zdolny;

Gnie się, dźwięczy, grzmi, przenika,

Jasny, śmiały, bo jest wolny.

 

Juliusz Słowacki ( 1809 – 1849) – “ Beniowski”

 Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:

A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak aniołów mowa…

Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.

 

Teofil Lenartowicz ( 1822 – 1893) – “ Ze starych zbroic”

 O czarodziejska ojców mowo droga,

Rycerska, twarda i jak stal chropawa,

Jak anioł jasna, jak naród uboga,

A miła sercu jak rodzinna sława…

 Tadeusz Boy Żeleński ( 1874 – 1941) – “Pieśń o mowie naszej”

 Język naszym skarbem świętym,

Nie igraszką obojętną;

Nie krwią, ale atramentem

Bije dzisiaj ludów tętno…

 

Leopold Staff ( 1878 – 1957 ) – “ Mowa ojczysta”

 Twój dźwięk przez góry, morza

Łączy i w jedność splata

Wychodźców polskich rzesze

We wszystkich częściach świata.

                            Wybór tekstów : Krystyna Świetlicka

Szkoła Polska im. Juliusza Słowackiego w Seattle, WA

                         Dyrektor Szkoły - Maria Grabowska - 425.271.3669

 

 

Materiały szkolne http://polishschoolseattle.spaces.live.com/default.aspx

Główne cele szkoły:

Szkoła Polska w Seattle to wspaniałe miejsce, w którym dzieci z polskich rodzin mogą doskonalić swoją wiedzę o Polsce i w języku polskim. Co poniedziałek uczniowie w najróżniejszym wieku spotykają się na zajęciach szkolnych z języka polskiego, historii, geografii, a także - raz w miesiącu - śpiewu. Pod okiem oddanych nauczycieli uczą się czytać i pisać poprawnie po polsku, poznają historię Polski, a także kultywują polską tradycję. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, co nie oznacza braku odpowiednio poważnego podejścia do nauki. Zapraszamy do nas wszystkich chętnych do nauki - im jest nas więcej tym ciekawsza jest nauka. CZEKAMY!!!
 

Opłaty za Szkołę - rok szkolny 2014/2015:

Roczna opłata wynosi:

Opłaty są wnoszone jednorazowo lub w dwóch ratach - opłaty za półrocze:


Bardzo prosimy o terminowe wpłacanie opłat za Szkołę. Czeki  prosimy wypisywać: SZKOLA POLSKA. Dziękujemy za współpracę!

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na więcej rat. Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorem i skarbnikiem Szkoły.

Opłata za szkołę może być zmieniona zgodnie z regulaminem szkoły

Zapisy do Szkoły odbywają się corocznie z początkiem września.  Prosimy kontaktować się z Dyrektorem Szkoły.

Podręczniki i pomoce naukowe

Podręczniki do nauki w Szkole można kupić bezpośrednio u wychowawcy klasy. Szkoła sprowadza podręczniki z najróżniejszych źródeł, kierując się indywidualnymi potrzebami każdej klasy, jakością ksiażek oraz ich ceną. Dokładamy wszelkich starań aby nasi uczniowie uczyli się z jak najlepszych podręczników. Podręczniki zostaną dostarczone uczniom nie później niż na trzecich zajęciach. Podręczniki są sprzedawane uczniom  po najniższej możliwej cenie.

Szkoła Polska im. Juliusza Słowackiego to szkoła społeczna, funkcjonująca dzięki opłatom wnoszonym przez uczniów, pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także wszelkim darowiznom od organizacji polonijnych i indywidualnych ofiarodawców.

Wszelkie darowizny na rzecz Szkoły można przekazywać bezpośrednio na adres Szkoły lub za pośrednictwem Polish Home Fundation. Darowizny do wysokości $500 przekazywane bezpośrednio na rzecz Szkoły  można odpisać od podatku. Wszelkie darowizny za pośrednictwem PHF mogą być odpisane od podatku, a także  podlegają programowi matching gift.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie z góry dziękujemy za wsparcie naszej Szkoły. 

Kalendarium Szkoły - rok szkolny 2014/2015:

 

Rok szkolny zaczyna się w poniedziałek 16-go września o 8:00

Zajęcia w Szkole w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia w Szkole odbywają się:

 w poniedziałki

Wszystkie zajęcia prowadzone w salach Domu Polskiego.

 

Aktualizacja: 02/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazdowy obóz językowy ze Szkoły Polskiej - wiosna 2009