MISJA

Misją Stowarzyszenia Domu Polskiego jest operowanie i podtrzymywanie demokratycznej organizacji której celem jest promowanie historii i kultury polskiej wśród osób pochodzenia polskiego oraz ogółu mieszkańców  Seattle i regionu Puget Sound

 


Zarząd Towarzystwa Domu Polskiego na rok 2017

Prezes Paweł Krupa

  president@polishhome.org

 

 
  Senior Wiceprezes Zbigniew Pietrzyk

 

 
  Wiceprezes IT Jarosław Domański

 

 
Wiceprezes Administracyjny Sebastian Nizioł

  administrative-vp@polishhome.org

 
Skarbnik Roman Rogalski

  treasurer@polishhome.org

 
  Wiceprezes - Zabawy Anna Horodetska
Wiceprezes - Odbudowy Bartek Pawluśkiewicz
 
Wiceprezes - Imprezy Kuturalne Barbara Strutyński

  v-p.culturalevents@polishhome.org

 
Wiceprezes - Finanse Lidia Jaskłowska
 
Sekretarz Korespondencyjny Hanna Karczewski

  correspondence.scty@polishhome.org

 
Sekretarz Protokółowy Bohdan Raciborski

  recording.scty@polishhome.org

KonstytucjaRegulamin WyborczyRada OpiekunówCzłonkowstwo